ClinicRavan Mehraban

Clinicalpsychology

ClinicRavan Mehraban

Clinicalpsychology

ClinicRavan    Mehraban

مرکز مشاوره سلامت روان مهربان تحت نظارت سازمان بهزیستی
برگزار کننده کارگاه های آموزشی ویژه متخصصین ، خانواده ها

این مرکز از دانشجویان رشته های روانشناسی و مشاوره حمایت کرده و در زمینه اشتغالزایی دانشجویان و برگزاری کارگاه های تخصصی با ارائه گواهی معتبر فعال میباشد . mahdi.mehrabanii@gmail.com
مطالب مفید برای کودکان نوجوان_ اولیاء تلفن تماس 55926039_021

آموزش در زمینه مهارت های زندگی از ملزوماات زندگی امروز است 


دریافت پاورپوینتمدیریت استرس  

کاربردی برای جلسات آموزشی و مطالعه شخصی   

    تقدیم به همراهان عزیزکلینیک روان      

            

عنوان: مهارت بین فردی
حجم: 210 کیلوبایت
توضیحات: -ارتباط موثر پاورپوینت به همراه کلیپ های مرتبط دریافت فایل آموزش مهارت زندگی 
(مهارت جرات مندی ) مفید برای دانش آموزان      کارگاه های ویژه کودکانمرکز سلامت روان مهربان آماده همکاری و برگزاری دوره های عمومی و تخصصی مهارت های زندگی

 در مدارس و سازمان ها و مهد های کودک